021-88562637

پروژه های انجام شده

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند که مجموعه کاج ، پیشرو در مهندسی نمای ساختمان آمادگی خود را جهت انجام نما،با توجه به شرایط پروژه اعلام میدارد.

تعدادی از پروژه های اجرائی انجام شده درکشور و خارج از کشور :

ردیف

سال پروژه

متراژ

کارفرما

شرح

1

1392

6300 متر

شرکت عمران آذرستان

اجرای نمای کامپوزیت مترو تبریز

2

1392

5100 متر

دانشگاه علوم پزشکی

اجرای نمای کامپوزیت بیمارستان شهید رجائی تهران

3

1393

2430 متر

شهرداری تهران

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری منطقه 5 تهران

4

1393

1800 متر

مهندس جعفری

اجرای نمای کامپوزیت و شیشه مجتمع تجاری نیکا

5

1391

2480 متر

دفتر فنی دانشگاه آزاد

اجرای نمای کامپوزیت دانشگاه آزاد کاشان

6

1390

25500 متر

تامین اجتماعی تبریز

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان ال گلی تبریز

7

1389

3709 متر

سازمان هواپیمائی کشوری

اجرای نمای کامپوزیت برج مراقبت جزیره لاوان

8

1394

7050 متر

سازمان هواپیمائی کشوری

اجرای نمای کامپوزیت فرودگاه اهواز

9

1392

12100 متر

شرکت فولاد خوزستان

اجرای نمای کامپوزیت استادیوم فولاد آرنا اهواز

10

1392

5100 متر

آقای آدمی

اجرای نمای کامپوزیت و شیشه بازار مصالح زنجان

11

1388

1158 متر

شرکت نفت خوزستان

اجرای نمای کامپوزیت شرکت ملی نفت ایران (ناحیه مارون )

12

1387

3840 متر

دفتر فنی نیروگاه

اجرای نمای کامپوزیت نیروگاه برق رامین

13

1388

7900 متر

صنایع فولاد خوزستان

اجرای نمای کامپوزیت برج زمزمنازل مدیران صنایع فولاد

14

1394

5200 متر

مهندس موسوی

اجرای نمای کامپوزیت مرکز خرید الماس زنجان

15

1394

4790 متر

سپا سد

اجرای نمای کامپوزیت مترحرم امام خمینی (ره )

16

1394

3800 متر

مهندس دلفی

اجرای نمای کامپوزیت و شیشه مجتمع تجاری امید اهواز

17

1390

1800 متر

دانشگاه علوم پزشکی

اجرای نمای کامپوزیت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

18

1392

7000 متر

پاروان گستر

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان خطوط لوله نفت ایران

19

1393

2400 متر

دفتر فنی سازمان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری ثبت اسناد کل کشور

20

1393

2800 متر

مهندس افراشته

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری کارخانجات کبیرپانل

21

1394

3600 متر

مهندس هادی زاده

اجرای نمای کامپوزیت بازار پارچه فروشان تهران

22

1394

2100 متر

مهندس مشایخی

اجرای نمای کامپوزیت جایگاه سوخت مانی ماهشهر

23

1392

800 متر

شرکت پخش فرآورده های نفتی استان قزوین

اجرای نمای کامپوزیت جایگاه سوخت میدان مادر قزوین

24

1390

2500 متر

شرکت پخش فرآورده های نفتی ماهشهر

اجرای نمای کامپوزیت جایگاه سوخت آلبوغبیش ( پنج جایگاه )

25

1387

1800 متر

شرکت نفت خوزستان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان تسویه آب شرکت نفت خوزستان

26

1386

2500 متر

شرکت موناکو

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان شرکت موناکو

27

1392

2100 متر

مهندس پورشیخی

اجرای نمای کامپوزیت نمایندگی گلبافت خوزستان 1 و 2

ردیف

سال پروژه

متراژ

کارفرما

شرح

28

1395

1300 متر

شرکت گسترش فناوری های نوین

اجرای نمای کامپوزیت بانک کشاورزی شعبه مرکزی ایران

29

1394

800 متر

آقای حسین پور

اجرای نمای کامپوزیت سه راه خرمشهر

30

1390

4530 متر

شهرداری اهواز

BRT اجرای نمای کامپوزیت جایگاه های

31

1390

800 متر

مهندس آرش پل

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پل

32

1390

2500 متر

مهندس بابک مولائی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان مولا 1 و 2 و 3

33

1390

700 متر

مهندس قندی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان قندی

34

1395

3500 متر

مهندس صفوی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان تجاری جزیره کیش

35

1394

2000 متر

اداره ثبت احوال اهواز

اجرای نمای کامپوزیت اداره ثبت احوال اهواز

36

1389

1800 متر

شهرداری اهواز

اجرای نمای کامپوزیت کتابخانه بین الملل اهواز

37

1388

5100 متر

اداره نوسازی مدارس

اجرای نمای کامپوزیت و شیشه مدرسه شهید نجات الهی

38

1388

1400 متر

مهندس علی پور

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری میلاد

39

1388

1900 متر

دکترشعاعی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکی شاهرخ

40

1392

2100 متر

مهندس آقایی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه بلبرینگ حرمس

41

1392

5500 متر

مهندس بیران

اجرای نمای کامپوزیت هایپرمارکت کابل

42

1393

7000 متر

مهندس بیران

اجرای نمای کامپوزیت هایپرمارکت مزارشریف

43

1395

1800 متر

مهندس ریاضی

اجرای نمای کامپوزیت اداره کشتیرانی سربندر

44

1395

1600 متر

مهندس یدالله وند

اجرای نمای کامپوزیت ویلای رودهن

45

1390

400 متر

مهندس اسماعیلیان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری آشتاب

46

1393

2400 متر

مهندس اسماعیلیان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان تجاری سپید

47

1395

1800 متر

سرکت سالم

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداره گمرگ بندر چوئیبده

48

1393

1700 متر

مهندس دلفی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان امید ( مسکونی )

49

1393

1500 متر

مهندس بک کردی

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان پزشکی جردن

50

1392

1500

مهندس ارش

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری ارشا سعادت آباد

51

1388

2500 متر

مهندس مزرعه

اجرای نمای کامپوزیت درمانگاه ولایت

52

1387

2800 متر

مهندس جزایری

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداره نصر میثاق

53

1388

700 متر

خانم مهندس لطیفی

جرای نمای کامپوزیت ارج دشت آزادگان

54

1386

2500 متر

مهندس صیادیان

اجرای نمای کامپوزیت ساختمان اداری باشگاه فولاد خوزستان